Novosti

Investicijsko ulaganje
- gipskartonskih i soboslikarskih radova
- elektroinstalacija
- stolarskih radova - vanjskih (vrata i prozori)
- ugradnje poda = vinil
- nabava uredskih stolica

Poštovani,

Ponuditelji su obavezni prije davanja ponude za izvođenje radova pregledati zgradu koja je predmet uređenja, te uzeti ,,Ponudbeni troškovnik". Eventualni nepredviđeni radovi moraju biti sadržani u ponuđenoj cijeni. Udruženje obrtnika nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruženje obrtnika mora prikupiti najmanje 3 ponude po određenorn radu. Udruženje obrtnika zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj, bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. 02. 2023. godine do 15,oo sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda, neće se razmatrati. Ponude se trebaju dostaviti, u pisanom obliku, s cijenom ponude u eurima i
uključenim svim troškovima i popustima, sukladno troškovniku radova, koje ćete dobiti u Udruženju obrtnika , nakon pregleda zgrade.

Ovjereni dokument preuzmite ovdje