CIVILNA zaštita objavila je važne upute za boravak u zatvorenim prostorima na koji su građani u velikoj mjeri prisiljeni zbog situacije s koronavirusom.  Upute uključuju  Opće mjere prevencije, preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19 . Mjere zaštite onih koji pripadaju najrizičnijim skupinama, posebice starijima i kroničnim bolesnicima i djece te čišćenje i odlaganje otpada. Za više informacija posjetite mrežnu poveznicu na 

službene stranice KORONAVIRUS 

službene stranice HZJZ

službene stranice HOK-koronavirus