Novosti

HOK LOGOCijeli sustav Hrvatske obrtničke komore je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti u cilju pravilne konverzije kune u euro. Uslijedio je i poziv poduzetnicima koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije.

Međutim, poduzetnici moraju poštivati i pravila tržišnog poslovanja koja su neumoljiva te primjenom kojih donose odluke o povećanju (ili smanjenju cijena). Svaki obrtnik ravnajući se prema okolnostima u kojima posluje, odnosno povećanju ili smanjenju ulaznih troškova, pojedinačno donosi odluku o korekciji cijena.

Kako bi odgovorila na izazove krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 Europska unija je 2020. godine uspostavila Mehanizam za oporavak i otpornost kao dio instrumenta EU sljedeće generacije čiji je glavni cilj ublažiti, putem izravne potpore državama članicama, gospodarske i socijalne posljedice pandemije te učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, oporijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. U okviru Nacionalnog plana oporavka i oporosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga .Vaučer! za digitalizaciju" kojim će se poticati ulaganja MSP­ ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (medu ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiber-otpomost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Kako bi budućim prijaviteljima omogućilo kvalitetniji i lakši odabir prihvatljivih pružatelja usluga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva "Vaučeri za digitalizaciju"
Pročitaj više

Investicijsko ulaganje
- gipskartonskih i soboslikarskih radova
- elektroinstalacija
- stolarskih radova - vanjskih (vrata i prozori)
- ugradnje poda = vinil
- nabava uredskih stolica

Poštovani,

Ponuditelji su obavezni prije davanja ponude za izvođenje radova pregledati zgradu koja je predmet uređenja, te uzeti ,,Ponudbeni troškovnik". Eventualni nepredviđeni radovi moraju biti sadržani u ponuđenoj cijeni. Udruženje obrtnika nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruženje obrtnika mora prikupiti najmanje 3 ponude po određenorn radu. Udruženje obrtnika zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj, bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. 02. 2023. godine do 15,oo sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda, neće se razmatrati. Ponude se trebaju dostaviti, u pisanom obliku, s cijenom ponude u eurima i
uključenim svim troškovima i popustima, sukladno troškovniku radova, koje ćete dobiti u Udruženju obrtnika , nakon pregleda zgrade.

Ovjereni dokument preuzmite ovdje

Obavještavamo vas da su izbori za tijela Udruženja obrtnika Međimurske županije za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine održani u skladu s Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava HOK-e i Odlukom o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Međimurske županije za mandatno razdoblje 2022.-2026.godine, te zaključeni održavanjem konstituirajuće sjednice Skupštine dana 27.09.2022. godine s početkom u 19:00 sati.

Za Predsjednika Udruženja obrtnika izabran je KOLMANIĆ IVAN, vlasnik obrta "METAL-KO", iz Sv. Urbana.

Za zamjenika Predsjednika Udruženja obrtnika Međimurske županije izabran je Golub Franjo iz G.Dubrava

CIVILNA zaštita objavila je važne upute za boravak u zatvorenim prostorima na koji su građani u velikoj mjeri prisiljeni zbog situacije s koronavirusom.  Upute uključuju  Opće mjere prevencije, preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19 . Mjere zaštite onih koji pripadaju najrizičnijim skupinama, posebice starijima i kroničnim bolesnicima i djece te čišćenje i odlaganje otpada. Za više informacija posjetite mrežnu poveznicu na 

službene stranice KORONAVIRUS 

službene stranice HZJZ

službene stranice HOK-koronavirus